การใช้งานคุกกี้สำหรับโปรแกรมเอสโซ่ สไมล์ส

ปรับปรุงล่าสุด: วันที่ 1 กันยายน 2562

เมื่อผู้ใช้กด "ยอมรับประกาศการใช้งานคุกกี้" ในแถวแบนเน่อร์สำหรับประกาศการใช้งานคุกกี้สำหรับโปรแกรมแอสโซ่ สไมล์ส ไดรเวอร์ รีวอร์ดส์ ("ประกาศนโยบายคุกกี้") ถือว่าผู้ใช้ตกลงยอมรับการใช้คุกกี้โดย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)("เอสโซ่")และบริษัทในเครือ บนเว็บไซต์ เอสโซ่ สไมล์ (www.essosmiles.com/th-th) ("เว็บไซต์") เอสโซ่เชื่อในการมีความโปร่งใสในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคล ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะลบหรือย้ายคุกกี้ได้ตลอดเวลา (วิธีปฏิเสธคุกกี้ทำอย่างไร?)

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่ถูกนำไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “อุปกรณ์”) เมื่อผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และมีข้อมูลที่ได้ถูกโอนถ่ายไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ คุกกี้มีข้อมูลที่จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ทุกครั้งเมื่อมีการเข้าชมในครั้งต่อไป รวมทั้งเมื่อเข้าชมเว็บไซต์อื่น ๆ ที่รองรับคุกกี้

ทำไมเราใช้คุกกี้?

เอสโซ่ให้ความสำคัญต่อประสบการณ์ของผู้ใช้งานและการตอบรับ คุกกี้ไม่เพียงช่วยให้เราทราบถึงประสบการณ์ออนไลน์ตามความชอบของผู้ใช้ เช่น ภาษา ขนาดตัวอักษร และภูมิภาค เท่านั้น แต่ยังช่วยแยกอุปกรณ์ผู้ใช้ออกจากอุปกรณ์ของผู้เข้าเยี่ยมชมรายอื่นด้วย คุกกี้ถูกใช้เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ ตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น ตำแหน่งและประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ นอกจากนี้ คุกกี้สามารถช่วยในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงรูปแบบและบริการต่าง ๆ เมื่อผู้ใช้เข้าเว็บไซต์ และเหตุผลสุดท้ายที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันคือคุกกี้ช่วยคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้และจดจำการตั้งค่าโฆษณาเพื่อสนองตอบความต้องการหรืออำนวยความสะดวกเมื่อผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมในครั้งต่อไป

เราใช้คุกกี้เพื่อทำอะไร? / วัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้

มีคุกกี้หลายประเภทที่นำมาใช้ในเว็บไซต์ของเรา คุกกี้สามารถจำแนกตามวัตถุประสงค์ของการใช้ดังนี้:

  • เพื่อจดจำค่าที่ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ตั้งไว้เมื่อเข้าชมครั้งก่อน เช่น ขนาดตัวอักษร ภาษา และภูมิภาค และ
  • เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์โดยผู้เข้าเยี่ยมชม เช่น หน้าที่เข้าชม และเวลาที่เข้าเยี่ยมชม

นอกจากนี้ เอสโซ่และบริษัทในเครือ*จะใช้คุกกี้ในกรณีที่เห็นว่าจำเป็นสำหรับการให้บริการตามที่ท่านร้องขอ เช่น เพื่ออนุญาตให้ท่านเข้าชมเนื้อหาบางส่วนในเว็บไซต์ของเราซึ่งต้องการความปลอดภัยระดับสูง บางคุกกี้ที่เราใช้จำเป็นจะต้องมีสำหรับการแสดงเนื้อหาบางส่วนในเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถลบและบล็อกคุกกี้ทั้งหมดจากเว็บไซต์นี้ได้ แต่เนื้อหาในเว็บไซต์ที่ปรากฏต่อท่านอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้

*“บริษัทในเครือ” หมายถึง (ก) เอ็กซอน โมบิล คอร์เปอเรชั่น หรือบริษัทแม่ของ เอ็กซอน โมบิล คอร์เปอเรชั่น (ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เอ็กซอน โมบิล คอร์เปอเรชั่น หรือบริษัทแม่ของ เอ็กซอน โมบิล คอร์เปอเรชั่น ในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม (1) เป็นเจ้าของ หรือ (2) ควบคุม มากกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่มีสิทธิ์ในการออกเสียงหรือแต่งตั้งกรรมการของบริษัทหรือตำแหน่งอื่นที่มีการทำงานที่คล้ายคลึงกัน (“บริษัทที่เกี่ยวเนื่อง”) และ (ค) กิจการร่วมทุนใดที่ เอ็กซอน โมบิล คอร์เปอเรชั่น หรือบริษัทแม่ของ เอ็กซอน โมบิล คอร์เปอเรชั่น หรือบริษัทที่เกี่ยวเนื่อง มีอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการทั่วไป

ตามตารางข้างล่างนี้ ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่นำมาใช้กับเว็บไซต์ ตลอดถึงวัตถุประสงค์ของการนำคุกกี้มาใช้ด้วย

เราใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง?

เราใช้คุกกี้หลายประเภทเพื่อพัฒนาประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์ของผู้ใช้ คุกกี้ที่ถูกนำมาใช้บ่อยครั้งปรากฏตามตารางข้างล่างนี้ โดยเรียงตามประเภทต่าง ๆ

คุกกี้ที่นำมาใช้ในเว็บไซต์:

Name of Cookies Functionality Expiry Length Necessity

_ga

เครื่องมือวิเคราะห์ของ Google สำหรับเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์และเก็บข้อมูลผู้ใช้แบบไม่เปิดเผยตัวตน

24 เดือน

รายงานเชิงสถิติ

_utma

บันทึกการเข้าเยี่ยมชมของผู้ใช้แต่ละครั้ง

24 เดือน

รายงานเชิงสถิติ

_utmb

เก็บบันทึกเมื่อหน้าเพจถูกปิด และใช้งานร่วมกับ _utmc เพื่อดูระยะเวลาที่ผู้เข้าเยี่ยมชมใช้ในการเข้าดูเพจในเว็บไซต์ของเรา

30 นาที

รายงานเชิงสถิติ

_utmc

เก็บบันทึกเมื่อหน้าเพจถูกปิด และใช้งานร่วมกับ _utmb เพื่อดูระยะเวลาที่ผู้เข้าเยี่ยมชมใช้ในการเข้าดูเพจในเว็บไซต์ของเรา

หลังปิดเบราว์เซอร์

รายงานเชิงสถิติ

_utmz

บันทึกวิธีการที่ผู้เข้าเยี่ยมชมหาเว็บไซต์ของเรา เช่น เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) ลิงค์มาจากเว็บไซต์อื่น หรือพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์โดยตรง และช่วยแสดงลำดับของหน้าเพจที่ผู้ใช้เข้ามาเยี่ยมชม

6 เดือน

รายงานเชิงสถิติ

__utmx

กำหนดผู้ใช้งานในการทดสอบการใช้งาน

18 เดือน

รายงานเชิงสถิติ

__utmxx

กำหนดการสิ้นสุดระยะเวลาทดสอบที่ผู้ใช้เป็นส่วนหนึ่ง

19 เดือน

รายงานเชิงสถิติ

_gat

ใช้เพื่อควบคุมอัตราการขอเข้าถึงข้อมูล

10 นาที

รายงานเชิงสถิติ

Drupal.tableDrag.

showWeight

เก็บข้อมูลการตั้งค่าการแสดงผลของผู้ใช้

1 เดือน

ฟังก์ชั่นทางเทคนิค

Drupal.toolbar.

collapsed

เก็บข้อมูลการตั้งค่าแถบเครื่องมือที่หดได้ของผู้ใช้

ตลอดไป

ฟังก์ชั่นทางเทคนิค

has_js

ตรวจสอบการทำงาน JavaScript ของเบราว์เซอร์

เมื่อใช้

สำหรับแอดมินของเพจ

laravel_session

เก็บข้อมูลผู้ใช้ในเว็บไซต์ของแอดมิน เพื่อบันทึกการเปลี่ยนหน้าเพจหรือการเลือกกดดูข้อมูล จากเพจหนึ่งไปยังอีกเพจหนึ่ง

เมื่อปิดเบราว์เซอร์ หรือภายใน 1 ชั่วโมง แล้วแต่รายการใดจะเกิดก่อน

สำหรับแอดมินของเพจ

_cookie_check

เก็บความยินยอมของผู้ใช้สำหรับประกาศการใช้งานคุกกี้

เมื่อปิดเบราว์เซอร์

การเข้าใช้

ESSOSMILE.AUTH

เก็บข้อมูลการล็อกอิน (Login) เข้าใช้งาน

30 นาที

ความจำเป็นในการเข้าใช้

_culture

เก็บข้อมูลการเปลี่ยนภาษาระหว่างภาษาไทยและอังกฤษ

เมื่อปิดเบราว์เซอร์

การเข้าใช้

วิธีการปฏิเสธคุกกี้ทำอย่างไร?

ท่านสามารถลบหรือบล็อกคุกกี้ทั้งหมดจากเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา ท่านสามารถลบคุกกี้ส่วนใหญ่ได้จากเว็บเบราว์เซอร์ และสามารถบล็อกคุกกี้โดยเลือกที่จะปฏิเสธการเก็บคุกกี้บางตัวหรือทั้งหมดในเบราว์เซอร์ของท่าน หน้า “ช่วยเหลือ” บนเบราว์เซอร์หรือเอกสารประกอบวิธีใช้งานคอมพิวเตอร์ของท่านจะอธิบายวิธีการทำไว้


หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีการดูว่าคอมพิวเตอร์ของท่านมีคุกกี้ตัวใดบ้าง และวิธีการจัดการหรือลบคุกกี้ กรุณาเข้าไปที่ www.allaboutcookies.org.


การเปลี่ยนแปลงประกาศการใช้งานคุกกี้

เอสโซ่อาจทำการเปลี่ยนแปลงประกาศการใช้งานคุกกี้เมื่อมีการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือเมื่อบริการในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงพัฒนาเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า เราจะลงเวอร์ชั่นที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุดทางออนไลน์ โดยปกติแล้วประกาศการใช้งานคุกกี้จะมีการลงวันที่ที่มีการปรับปรุงล่าสุดด้วยทุกครั้งเสมอ หากท่านต้องการทราบถึงการปรับปรุงล่าสุดของประกาศการใช้งานคุกกี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านเอกสารที่ปรับปรุงล่าสุดได้

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานหรือคุกกี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเอสโซ่ สไมล์ส ผ่านทางหมายเลข 02-631-9999 ในเวลา 9.00 – 18.00 น. (จันทร์ – เสาร์)