ข้อกำหนดเงื่อนไข


ร่วมสนุกในกิจกรรม เติมหลักร้อย ลุ้นหลักล้าน มอบโชคกว่า 10.6 ล้านบาท

 • ของรางวัลรอบที่ 1

  กองที่ 1 สำหรับน้ำมันดีเซลทุกชนิด รับบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 40 รางวัล มูลค่ารวม 400,000 บาท

  กองที่ 2 สำหรับน้ำมันเบนซินทุกชนิด รับบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 40 รางวัล มูลค่ารวม 400,000 บาท

 • ของรางวัลรอบที่ 2

  กองที่ 1 สำหรับน้ำมันดีเซลทุกชนิด รับสร้อยคอทองคำ หนัก 50 สต. มูลค่า 15,065 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 451,950 บาท

  กองที่ 2 สำหรับน้ำมันเบนซินทุกชนิด รับสร้อยคอทองคำ หนัก 50 สต. มูลค่า 15,065 บาท จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 451,950 บาท

 • ของรางวัลรอบที่ 3

  กองที่ 1 สำหรับน้ำมันดีเซลทุกชนิด

  รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง หนัก 80 บาท มูลค่า 2,388,000 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวม 2,388,000 บาท

  รางวัลที่ 2 บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวม 1,000,000 บาท

  รางวัลที่ 3 iPhone 14 Pro 128GB มูลค่า 41,900 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวม 419,000 บาท

  รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท มูลค่า 30,050 บาท จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารวม 601,000 บาท

  กองที่ 2 สำหรับน้ำมันเบนซินทุกชนิด

  รางวัลที่ 1 รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ (Mercedes-Benz) รุ่น จีแอลเอ (GLA) 200 AMG Dynamic คละสี มูลค่า 2,480,000 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวม 2,480,000 บาท

  รางวัลที่ 2 บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวม 1,000,000 บาท

  รางวัลที่ 3 iPhone 14 Pro 128GB มูลค่า 41,900 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวม 419,000 บาท

  รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท มูลค่า 30,050 บาท จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารวม 601,000 บาท

 • ราคาทองรวมค่ากำเหน็จ ณ วันที่ 22 ธ.ค. 65

 • รางวัลรวม 222 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,611,900 บาท (สิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 • กติกาการชิงโชค

   สมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส เมื่อเติมน้ำมัน ดีเซล B7 หรือ ดีเซล ครบทุก 800 บาท ต่อใบเสร็จ ที่ปั๊มเอสโซ่จะได้รับคูปองลุ้นโชคสีแดงสำหรับรางวัลกลุ่มน้ำมันดีเซล 1 ใบ เพื่อร่วมชิงโชค พิเศษ เมื่อเติมน้ำมันซูพรีมพลัสดีเซล ครบทุก 800 บาท ต่อใบเสร็จ จะได้รับคูปองลุ้นโชค 3 ใบ เพื่อร่วมชิงโชค

   สมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส เมื่อเติมน้ำมัน ซูปเปอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 เอ็กซ์ตร้า แก๊สโซฮอล์ 91 เอ็กซ์ตร้า แก๊สโซฮอล์ E20 ครบทุก 800 บาท ต่อใบเสร็จ ที่ปั๊มเอสโซ่จะได้รับคูปองลุ้นโชคสีน้ำเงินสำหรับรางวัลกลุ่มน้ำมันเบนซิน 1 ใบ เพื่อร่วมชิงโชค พิเศษ เมื่อเติมน้ำมันซูพรีมพลัสแก๊สโซฮอล์ 95 ครบทุก 800 บาท ต่อใบเสร็จ จะได้รับคูปองลุ้นโชค 3 ใบ เพื่อร่วมชิงโชค

 • เพียงเขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ลงบนคูปองลุ้นโชค และหย่อนลงในกล่องรับชิ้นส่วนชิงโชค ณ สถานีบริการเอสโซ่ ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 66 ถึง วันที่ 15 มิ.ย. 66 โดยมีกำหนดการจับรางวัล 3 รอบ ดังนี้

  • รอบที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 66 สิ้นสุดรับคูปองลุ้นโชควันที่ 15 เม.ย. 66 เวลา 23.59 น.

  • รอบที่ 2 วันที่ 16 มี.ค. 66 สิ้นสุดรับคูปองลุ้นโชควันที่ 15 พ.ค. 66 เวลา 23.59 น. และ

  • รอบที่ 3 วันที่ 16 มี.ค. 66 สิ้นสุดรับคูปองลุ้นโชควันที่ 15 มิ.ย. 66 เวลา 23.59 น.

 • คูปองลุ้นโชค 1 ใบ ถือเป็น 1 ชิ้นส่วนในการจับรางวัล และผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ส่งคูปองลุ้นโชคได้ไม่จำกัดจำนวนแต่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น คูปองลุ้นโชคที่กรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่สามารถอ่านออกได้ ถือว่าคูปองลุ้นโชคนั้นเป็นโมฆะ

 • ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการแบ่งกองชิ้นส่วนคูปองลุ้นโชค ออกเป็น 2 กอง ตามชนิดน้ำมัน ได้แก่ กองที่ 1 น้ำมันดีเซลคูปองลุ้นโชคสีแดง และกองที่ 2 น้ำมันเบนซินคูปองลุ้นโชคสีน้ำเงิน โดยบริษัทฯ จะทำการรวบรวมชิ้นส่วนคูปองลุ้นโชค และนำมาใส่ในภาชนะที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศเชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้ผู้โชคดี พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

  กำหนดจับรางวัลรอบที่ 1 ที่ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี วันที่ 10 พ.ค. 66 เวลา 11.00 น. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 17 พ.ค. 66 ที่ https://www.essosmiles.com/th

  กำหนดจับรางวัลรอบที่ 2 ที่ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี วันที่ 7 มิ.ย. 66 เวลา 11.00 น. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 14 มิ.ย. 66 ที่ https://www.essosmiles.com/th

  กำหนดจับรางวัลรอบที่ 3 ที่ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี วันที่ 12 ก.ค. 66 เวลา 11.00 น. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 19 ก.ค. 66 ที่ https://www.essosmiles.com/th

 • หมายเหตุ โดยคูปองรายชื่อผู้ร่วมรายการที่ไม่ได้รับรางวัลในแต่ละครั้งจะนำมารวมจับสลากในครั้งถัดๆไป

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น (นิติบุคคลไม่สามารถร่วมรายการได้) พร้อมทั้งต้องมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ คือ เจ้าหน้าที่บริษัท เก็ท พริวิลเลจ จำกัด ผู้โชคดีต้องยืนยันและนำหลักฐานการรับของรางวัล ได้แก่ ก.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด และแสดงบัตรประชาชนตัวจริง ในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง กรณีหากเป็นชาวต่างชาติ สามารถแสดงหลักฐานสำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด ข) หนังสือยืนยันการรับของรางวัล โดยผู้โชคดีจะต้องเข้าร่วมรับรางวัลด้วยตนเอง ณ สถานที่ วัน เวลาที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โชคดีต้องยืนยันภายในระยะ 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป กรณีรายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาภายใน 7 วัน ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณกุศลอื่นต่อไป

 • ในการจับรางวัลหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้ว ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ โดยที่ผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

 • กรณีบริษัทฯ ตรวจสอบภายหลัง และพบว่าผู้ได้รับรางวัลไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ สามารถยกเลิกสิทธิ์ และมอบสิทธิ์ใหม่ให้ผู้ได้รับรางวัลในรายชื่อสำรองได้ รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้

 • ในการรับรางวัลถือว่าเป็นรายได้และต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ โดยบมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับภาระภาษีให้แก่ผู้รับรางวัลโดยออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 • ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับของรางวัล และการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์ โดย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ชำระค่า พ.ร.บ. รถยนต์และค่าจดทะเบียนรถยนต์ให้แก่ผู้โชคดี

 • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 • พนักงานของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ บริษัทผู้พิมพ์ ผู้โฆษณารายการส่งเสริมการขายนี้ และครอบครัวของบุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 • ใบอนุญาตฯ เลขที่ 17 - 22/2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 • รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.essosmiles.com/th